in de klas

Over ons en privacy

Over ons en privacy

Topografie in de Klas is een complete lesmethode voor topografie in het Nederlandse onderwijs. Het concept is bedacht en ontwikkeld door Dennis Hunink. Op deze pagina valt meer te lezen over de achtergrond van de lesmethode.

Cito Topografie/Topolijst
De Topografie lijst (PDF) van het Cito en het KNAG is de uitwerking van de in de wettelijk verplichte kerndoelen genoemde basistopografie (PO en VO). De lijst vormt de basistopografie voor het Nederlandse onderwijs. Dat blijkt bijvoorbeeld ook in het eindexamen vmbo: in zowel het huidige als nieuwe examenprogramma is deze lijst verplicht.
De Topografie in de Klas lesmethode voldoet perfect aan deze lijst en is dus dé manier voor docenten om les te geven in Topografie. Meer informatie en achtergrond bij de Cito lijst basistopografie is hier te vinden (vanaf pagina 49).

Gratis? Ja, gratis!
Topografie in de Klas is geen commerciële organisatie. Het doel van deze lesmethode is om een complete en professionele oplossing te bieden voor Topografie onderwijs in Nederland, niet om geld te verdienen. De lesmethode is en blijft gratis, om het voor docenten en leerlingen zo makkelijk mogelijk te maken om er gebruik van te maken.

Contact m.b.t. gedrukte Topografieboekjes
Topografie in de Klas biedt de mogelijkheid om gedrukte Topografieboekjes aan te schaffen. Omdat dit een commerciële activiteit betreft, is Topografie in de Klas geregistreerd bij de Kamer van Koophandel als handelsnaam van Dennis Werkt (KvK-nummer 62524437, BTW-nummer NL069348078B02). Contact opnemen over betalingen, leveringen en andere zaken rondom de aanschaf van gedrukte Topografieboekjes doet u het eenvoudigst via de pagina Contact of door een e-mail te sturen aan [email protected]. Telefonisch contact via 0641107867 (beperkt bereikbaar) of per post: Willem Barentszstraat 84, 3317AX Dordrecht (geen bezoekadres).

Auteursrecht en licentie
De website topografieindeklas.nl en de daar aangeboden mogelijkheden zijn voor een ieder gratis toegankelijk via internet. Het intellectueel eigendom van het concept en de uitwerking ervan behoort toe aan Dennis Hunink en is beschermd onder de Nederlandse wet. Topografie in de Klas is geregistreerd als handelsnaam van Dennis Werkt bij de Kamer van Koophandel.
Het is derhalve niet toegestaan om onderdelen van de website, de lesmethode, de topografieboekjes of willekeurig welk ander via deze website beschikbaar materiaal, te kopiëren, vermenigvuldigen of anderszins.
Tevens is het nadrukkelijk verboden om op welke wijze dan ook kosten te verbinden of geld te verdienen aan het concept of haar onderdelen. Commerciële partijen, zoals uitgevers, worden vriendelijk verzocht contact op te nemen.

Gebruikt materiaal
Voor het vervaardigen van de lesmethode en haar onderdelen is gebruik gemaakt van materiaal van derden. Dit is steeds gedaan conform de voor het betreffende materiaal geldende gebruikersvoorwaarden. Indien nodig zijn licenties afgesloten.

Privacy en disclaimer

Privacy algemeen

Wanneer een account wordt aangemaakt via topografie in de klas worden er een aantal gegevens gevraagd. Deze gegevens worden beveiligd opgeslagen in een database. Nooit en te nimmer zullen gegevens op welke wijze dan ook verstrekt worden aan wie dan ook.
Er is één uitzondering. Het is voor docenten mogelijk om de Topotrainer resultaten van hun leerlingen te bekijken. In zeker zin wordt daarbij dus informatie gedeeld.
Leerlingen kunnen ervoor kiezen om na het oefenen in de Topotrainer het resultaat op te slaan. Dit individuele resultaat wordt alleen gedeeld met een aan de leerling gekoppelde docent. Geanonimiseerd worden de resultaten opgenomen in automatische analyses van oefenresultaten die nooit voor commerciële doeleinden gedeeld zullen worden. Wel kunnen deze gegevens, zonder gegevens van de leerling, gebruikt worden voor het verbeteren van Topografie in de Klas en het verschaffen van inzichten aan de leerling.

Privacy: gegevens via Kennisnet Federatie
Het is mogelijk om in te loggen via een Elektronische Leeromgeving (ELO) (meer informatie). De koppeling tussen Topografie in de Klas en de ELO wordt verzorgt door de Kennis Federatie, een door de overheid gefinancierde intermediair. Daarbij worden door de Kennisnet Federatie een aantal gegevens van gebruikers standaard doorgegeven aan Topografie in de Klas. Een aantal overige gegevens worden pas doorgegeven wanneer door het bevoegd gezag van een school toestemming wordt gegeven via dit formulier. De gegevens worden op dezelfde manier verwerkt en opgeslagen als de gegevens die een leerling handmatig verstrekt.
Hieronder treft u het volledige overzicht van de informatie die door de Kennisnet Federatie wordt verstrekt en door Topografie in de Klas wordt opgeslagen:

  • uniek ID van gebruiker
  • voornaam
  • achternaam (alleen na toestemming)
  • e-mailadres (alleen na toestemming)
  • schoolnaam
  • klas (alleen na toestemming)
  • rol (leerling, medewerker of stafmedewerker)

Privacy: inloggen via Facebook
Wanneer een ingelogd gebruiker zijn of haar Facebook account koppelt aan Topografie in de Klas wordt een uniek Facebook ID opgeslagen en gelinkt aan de gebruiker. Wanneer een niet ingelogde gebruiker probeert in te loggen via Facebook, wordt gekeken of er een account bestaat waarin het Facebook ID gekoppeld is óf waarvan het e-mailadres overeenkomt met het e-mailadres behorende bij het Facebook profiel. Is één van beide het geval dan wordt een gebruiker ingelogd. Er worden geen additionele gegevens van de gebruiker gevraagd en/of opgeslagen.

Privacy: delen via Facebook of Twitter
Het is mogelijk om de resultaten van de Topotrainer te delen via Facebook of Twitter. Topografie in de Klas zal op dat moment toestemming vragen aan een gebruiker om namens hem of haar een bericht te mogen plaatsen. Wanneer een gebruiker deze toestemming geeft wordt hier alleen gebruik van gemaakt elke volgende keer dat een gebruiker zelf aangeeft zijn of haar resultaat te willen delen. Er zal nooit en te nimmer een bericht geplaatst worden zonder een directe actie van de gebruiker.

 

Data verzameling
Onder ‘de applicatie’ wordt verstaan De digitale lesmethode Topografie in de Klas, zoals te vinden op topografieindeklas.nl en andere domeinnamen. Tijdens het gebruik van Topografie in de Klas worden automatisch data verzameld via cookies en LocalStorage. Deze data worden gebruikt om het gebruik van Topografie in de Klas te analyseren, de topotrainer te laten functioneren en gebruikersvoorkeuren bij te houden. Het gebruik van cookies – of andere technieken – door de applicaties of door de eigenaren van derde-partijen die gebruikt worden in deze applicatie – zoals Google en Facebook – is bedoeld om gebruikers te identificeren en hun voorkeuren te onthouden, met als enige doel het bieden van de service die de gebruiker mag verwachten. Het niet toestaan van data-verzameling door de gebruiker -bijvoorbeeld door het weigeren van cookies- zal ervoor zorgen dat Topografie in de Klas niet correct functioneert.

De gebruiker is verantwoordelijk voor de data die gepubliceerd of gedeeld wordt door derden-partijen met de applicatie en verklaard het recht te hebben om deze data te verspreiden en te delen en ontheft de data beheerder van alle verantwoordelijkheid.

De data verzameld door de applicatie zal nooit gedeeld worden met derden-partijen voor commerciële doeleinden. Wanneer data wel gedeeld worden – zoals in het geval van bezoekersstatistieken – gebeurt dit ten alle tijden anoniem. Uitzondering hierop is data van leerlingen: deze wordt verstrekt aan docenten werkzaam op dezelfde school als de school waar de leerling aan is verbonden. Door het aanmaken van een account gaan leerling en docent akkoord met deze uitwisseling van data. Een gebruiker heeft ten alle tijden de mogelijkheid om het delen van data te onderbreken door het aanpassen van zijn profiel.

Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Esri Nederland door het ter beschikking stellen van ArcGIS Online en Byte door het leveren van geweldige webhosting en ondersteuning.